Doemiddagen !mpulse Kollum: actief sfeerproeven voor de kids

KOLLUM - De Campus Kollum is op woensdag 11 november en donderdag 19 november het toneel van de Doemiddagen van !mpulse Kollum. Leerlingen van de basisschool zijn van harte welkom om op een leuke en actieve manier kennis te maken met !mpulse Kollum.

Normaal gesproken kunnen ouders/verzorgers op de Doedagen in de avonduren bij de school terecht om zich te laten voorlichten. Deze fysieke kennismaking heeft !mpulse Kollum vanwege de coronapandemie moeten schrappen. Daarvoor in de plaats staat begin december een online interactieve voorlichtingsavond op het programma. ,,Via een scherm zal het allemaal iets anders gaan, maar we zijn erg blij dat er toch een voorlichting plaatsvindt, zodat ook ouders/verzorgers een goed beeld kunnen krijgen.”

!mpulse Kollum - onderdeel van scholengemeenschap Piter Jelles - betreurt het zeer dat ouders/verzorgers niet op locatie een kijkje kunnen nemen om daar de sfeer te proeven. De middelbare school voor mavo, havo en vwo heeft de afgelopen periode ‘heel goed nagedacht’ over de invulling van de Doedagen. ,,Over het wel of niet doorgaan hebben we zeker gesproken. Binnen de richtlijnen, met onder meer de anderhalve-meter-afstand die we als team hanteren en door te werken met kleine groepen, kunnen we de middagen gelukkig veilig organiseren.”

Met basisscholen in de omgeving heeft !mpulse Kollum ook afspraken gemaakt. De Doedagen zijn bedoeld voor met name leerlingen uit groep 8. Gezien de situatie kan !mpulse Kollum maximaal tachtig leerlingen per middag laten kennismaken met de school.

Bij de vorige editie van de Doedagen kwamen er beide keren maar liefst 120 leerlingen opdagen. Zij vermaakten zich volop met de workshops, (korte) lessen, proefjes, spelletjes en talrijke andere activiteiten.

Ook dit maal kunnen de kinderen in een ontspannen sfeer de ‘leuke dingen’ ervaren die !mpulse Kollum allemaal biedt. ,,Elke keer gaan de leerlingen reuze enthousiast naar huis en vertellen daar over alles wat ze hebben beleefd.”

Aan de Doemiddagen, die van 12.30 tot 15.00 uur duren, verlenen teamleden én leerlingen van !mpulse Kollum hun medewerking. De eersteklassers helpen maar al te graag. ,,Er is altijd veel belangstelling om te assisteren. Ze vertellen trots en enthousiast over hun school. Dat is fijn. Zij zijn toch de echte ervaringsdeskundigen!”

Het team is voor een groot deel aanwezig. ,,Het is belangrijk om de gezichten van de school te laten zien.” Tijdens de Doedagen komen alle vakgebieden aan bod. ,,Daardoor krijgen de kinderen bij de oriëntatie een goed beeld.”

Bij !mpulse Kollum staan kwalitatief goed, gepersonaliseerd en eigentijds onderwijs en een prettig pedagogisch klimaat hoog in het vaandel. Bij het tweede aspect vindt het school het bijvoorbeeld belangrijk om na te denken over de vraag ‘hoe met elkaar en anderen om te gaan’. De derde pijler betreft de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen door onder meer te werken aan loopbaanoriëntatie en eigentijdse vaardigheden en talenten. Daarbij is volop ruimte voor zelfontplooiing.

Leerlingen van de basisschool die de Doemiddagen van !mpulse Kollum willen bezoeken, kunnen zich digitaal aanmelden. Dat is mogelijk via de website van de school https://www.piterjelles.nl/impulsekollum/groep-8/doemiddag/).

Op de website staat ook actuele informatie over de Doemiddagen en informatieavond. ,,Het is zaak om de site in de gaten te houden”, is het advies. De ouders/verzorgers hebben naast de online infoavond de mogelijkheid ook op andere manieren info te krijgen. ,,We staan altijd open voor contact. Bel gerust”, zo luidt de uitnodiging van !mpulse Kollum.