Auke Mulder en Lammert Schotanus gehuldigd voor inzet v.v. Kollum

Kollum - Tijdens de algemene ledenvergadering van de v.v. Kollum zijn de leden Auke Mulder en Lammert Schotanus gehuldigd voor hun inzet bij de vereniging.

Lammert Schotanus is zowel door de KNVB als door de vereniging gehuldigd. Namens de KNVB heeft Seije Heidstra hem de waardering in zilver uitgereikt. Naast een oorkonde is een zilveren speld toegekend, die door zijn echtgenote is opgespeld.

Lammert heeft deze onderscheiding te danken aan de zijn activiteiten vanaf 1983 als jeugdleider, lid van het jeugdbestuur, lid van de technische commissie en van de activiteitencommissie en als lid, voorzitter, secretaris en penningmeester van de sponsorcommissie. Onder zijn leiding is het voetbalveld van de vereniging veranderd in een accommodatie met tribune, dubbele rijen reclameborden en diverse andere reclame-uitingen rond de velden.

Nu hij deze activiteiten heeft beëindigd, heeft de vereniging hem tot erelid van de v.v. Kollum benoemd. Het bijbehorende speldje is door voorzitter Bauke Schat overhandigd.

Auke Mulder is benoemd tot lid van verdienste voor de 33 jaren waarin hij functioneerde als trainer van jeugdteams en de laatste jaren bij de senioren. Vrijwel alle nu spelende senioren hebben Auke als trainer gehad. Hij stond aan de basis van de sportieve successen van de vereniging in de afgelopen jaren en stopt nu met zijn activiteiten. Het bijbehorende verenigingsspeldje is hem door zijn partner opgespeld in verband met de corona-regels.