Column John Coenders | Wijs met vaarbewijs

Regels voor, in- en na de sluis

We komen terug uit Duitsland en na een overnachting voor de veenparksluis varen we op de veenvaart door naar het Prins Willem Alexanderkanaal. We zien de koppelsluis om kwart voor twaalf. Er varen twee schepen de sluis in, waarna de lichten op vier rood gaan. (Sluis niet bediend). We leggen aan voor bord B5. Aan het remmingswerk mag geen brandstof worden bijgevuld, tenzij toegestaan door de sluismeester.(Examenvragen)

Om een uur zien we twee rood, en om kwart over een groen en rood. We starten de motor en kijken nog even of de landvasten snel los kunnen. Als de sluisdeuren openen en het uitvarende schip de sluisdeuren is gepasseerd, krijgen we twee groen. De sluis is een twee compartimentensluis. We schutten op, zo hebben we aan de sluistekens op- de kaart en aan de natte wand gezien. Tijdens het binnenvaren zien we dat er geen stroom staat. (Dat is bij sommige sluizen wel het geval, bijvoorbeeld in Lauwersoog waar er bij het binnenvaren stroom van zoet naar zout staat).

We hebben afgesproken waar en hoe we gaan aanleggen (tenzij de sluiswachter anders aangeeft) en we zien dat er in de sluis naast de verhaalpotten glijstangen zijn. We nemen de bakboordkant, door het wieleffect trekt het achterschip naar bakboord, en stoppen af op de middenbolder. Als we goed stil liggen, zetten we er een tweede lijn bij en maken een voor- en achterspring. We zorgen ervoor dat we tussen de rode strepen op de kademuur blijven, vanwege de openslaande sluisdeuren en ook vanwege de drempel aan de hoge kant.

Het opschutten gaat vlot en makkelijk, we houden de meerdraden toch met het slippend eind op de bolder, absoluut noodzakelijk als er geen glijstangen of drijvende bolders zijn. Er is geen beroepsvaart voor ons, dus we hoeven geen rekening te houden met schroefwater bij het uitvaren.

Als we in het hoogste pand in de sluis het groene licht krijgen, kunnen we uitvaren en zien we achter ons nog net de lichten op van groen rood naar twee groen springen.

Reageren: www.wijsmetvaarbewijs.nl