Nog vijf besmettingen in Dokkum, voornamelijk op terras

Het aantal met corona besmette personen dat terug te voeren is op één persoon in Dokkum is gestegen tot veertien personen. Er kwamen zaterdag vijf mensen bij die positief op het virus getest zijn. Een feestje in huiselijke kring was de besmettingshaard. Onderzoek wijst uit dat het virus zich ook in de buitenlucht verspreidde.

Het blijkt zelfs voornamelijk op een terras in de buitenlucht te zijn verspreid. De meeste jongeren die erbij betrokken zijn, kenden elkaar.

GGD Fryslân gaat verder met het bron- en contactonderzoek, al is de verwachting dat de meeste betrokkenen nu wel in beeld en getest zijn. In Dokkum zijn extra maatregelen getroffen om verdere besmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan.