Fûgelwacht Aldwâld plaatst swelletil

OUDWOUDE Op het grasperceel achter de kerk te Oudwoude, tegenover de woningen aan de Prunus heeft de Fûgelwacht Aldwâld een huiszwaluwtil geplaatst. De ruim 5 m hoge zwaluwtil (swelletil) biedt ruimte aan maar liefst 28 broedparen van deze alom bekende vogelsoort, die het desalniettemin zwaar te verduren heeft en om die reden ook op de rode lijst van Nederlandse broedvogels staat.

In november 2020 bestaat de vereniging Fûgelwacht Aldwâld 75 jaar. Die mijlpaal wilde het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar op een betekenisvolle wijze vieren middels de realisatie van een (huis)zwaluwtil. De zwaluwtil is geplaatst op een zichtbare plaats binnen het dorp. De zichtbaarheid biedt dorpsgenoten de kans om het hele broedproces te volgen en te genieten van deze ijverige vogeltjes. In de omgeving broeden al meerdere huiszwaluwen, dat vergroot de kans dat de til ook daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

De realisatie van de swelletil is mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Gemeente Noardeast-Fryslân en een behoorlijke subsidie van de Stichting Femme van der Schaaf. Daarnaast hebben de bedrijven Starko te Kollum, Hoekstra Installatiebedrijf uit Oudwoude, Beton en aannemersbedrijf Veenstra bv te Jistrum, Wadro te Kootstertille en Loonbedrijf Van der Beek uit Driesum bijgedragen door een minimale kostprijs te berekenen en/of het ter beschikking stellen van materialen en/of materieel. Ondanks de medewerking van deze instanties en bedrijven zou de realisatie van de zwaluwtil niet mogelijk (lees te duur) zijn geweest zonder de inzet van vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging wil hen daarvoor van harte bedanken!

Foto’s: Overzicht van de bouw en plaatsing van de zwaluwtil.