Brievenbus van Oeds en Sjoukje blijft honkvast

KOLLUMERZWAAG – Alle post voor Oeds Bosma (82) en Sjoukje Bosma-Kingma (83) aan de Koarteloane 46 in Kollumerzwaag gleed zestig jaar aaneen door dezelfde brievenbus. Zaterdag was er dan ook geen betere plek dan de vertrouwde stek denkbaar voor hun diamanten huwelijksfeest.

Op de kop af 23 mei 1960 huwden Oeds en Sjoukje voor de overheid in Metslawier en voor de kerk in Oosternijkerk. Logischerwijs kwam wethouder Jelle Boerema van Noardeast-Fryslân hen feliciteren in een aangepaste straatsfeer. De goudkleurige slingers bij de toegangspoort tot hun woning kwamen door zon en wind extra feestelijk uit de verf. Zittend achter de gouden cijfers 6 0 namen ze een ingelijste kopie van hun huwelijksakte in ontvangst naast een boeket bloemen. Zestig jaar lang hebben ze hun meest betekenende handtekeningen niet weer onder ogen gehad en dat vergde uiteraard enige studie. “It is echt in hiel skoft”. Een gepland feest in De Trije Doarpen kon door de serie coronamaatregelen geen doorgang vinden, maar de middag werd onvergetelijk dankzij inbreng op afstand van familie, buren en kennissen.

Rondreis regio

De twee leerden elkaar kennen in hun werkperiode bij de Regenkleding Industrie Amsterdam (R.I.A.) die in de jaren zestig een kleine vijfhonderd man in dienst had. Vooraf was Sjoukje werkzaam bij Van der Gang in Dokkum. Oeds ging na de R.I.A.-periode aan de slag bij de Cöoperatieve Condensfabriek (CCF) te Leeuwarden en sloot daar zijn werkzame leven af. Met de geboorte van Sjoukje op 9 december 1936 in een woonark in Earnewâld sloeg Oeds als ‘wâldfeintsje’ feitelijk een ‘wetterfamke’ aan de haak. Haar vader Sybe Kingma is evenwel geboren in Oosternijkerk, huwde de Garypster Mettje Roorda en woonde respectievelijk op Earnewâld, in Garyp en daarna weer in Oosternijkerk. In het ouderlijk gezin van Sjoukje werd na haar nog een meisje en een jongen geboren.

Oeds kwam op 30 september 1937 ter wereld in Twijzelerheide. Zijn ouders Lieuwe Bosma en Attje Bosma-Vonk verwelkomden tien kinderen waarvan Oeds als vierde. Ze verhuisden later naar Zwagerveen dat opging in Kollumerzwaag. Met een levensbepalende werkkring in De Westereen en dus in de gemeente Dantumadiel hebben Oeds en Sjoukje zo stap voor stap de hele regio noordoost leren verkennen. Het paar kreeg drie dochters: Mettie, Attie en Gretha. Inmiddels is de familie, dankzij ook schoonzoons, uitgebreid tot elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.