Archeologisch onderzoek op terrein van oude dorpshuis De Mounetille in Damwâld

Op het terrein waar 20 jaar geleden dorpshuis De Mounetille stond in Damwâld is deze week gestart met archeologisch vooronderzoek.

Sinds het dorpshuis niet meer op deze plaats zit, heeft het terrein braak gelegen. Destijds zou er een nieuw dorpshuis, De Nije Tille, komen, zover is het nooit gekomen.

Omdat er voornemens zijn om het terrein, 20 jaar na dato, te ontwikkelen, wordt er nu archeologisch onderzoek gedaan.

Het terrein wordt na het onderzoek weer in de oude staat teruggebracht. Het is de verwachting dat het onderzoek deze week ook alweer afgerond is.

De resultaten worden opgenomen in een rapport dat deel uitmaakt van het op te stellen ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is nodig om de toekomstige invulling van het terrein mogelijk te maken.