Subsidie voor onderhoud dorpshuizen Noardeast

Dorpshuis De Stikel in Morra en De Pipenâle in Wierum hebben beide subsidie ontvangen van het college van de gemeente Noardeast-Fryslân. Er is geld voor uitgetrokken om noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen te kunnen plegen.

Vijfduizend euro wordt er vrijgemaakt voor het dorpshuis in Wierum en die in Morra ontvangt maximaal vijftienduizend euro voor het repareren van het dak. Reden voor subsidieverstrekking heeft te maken met de sociale functie die de dorpshuizen innemen.