Afsluitdijk binnenkort tijdelijk dicht van Den Oever tot knooppunt Zurich

REGIO - Van zaterdag 4 april 18.00 uur tot en met zondag 5 april 16.00 uur is de A7 over de Afsluitdijk in beide richtingen gesloten van Den Oever tot knooppunt Zurich. Rijkswaterstaat leidt het verkeer om via de Houtribdijk. Houd rekening met een fors langere reistijd.

De Afsluitdijk blijft toegankelijk voor openbaar vervoer (buslijn 350) en hulpverleningsdiensten. De fietsbus rijdt op zaterdag 4 april tot en met 14.45 uur (vanaf Kornwerderzand) en 15.30 uur (vanaf Den Oever). Op zondag 5 april rijdt de fietsbus niet.

Werkzaamheden
Op zaterdag 4 en zondag 5 april vinden bij sluiscomplex Den Oever werkzaamheden plaats aan de ondergrond van het wegdek. De werkzaamheden worden verricht ter voorbereiding op de aanleg van twee nieuwe gemalen.

Maatregelen
In oktober 2019 trad bij het aanbrengen van damwanden onverwacht verzakking op van een deel van de rijbaan. Uit nader onderzoek naar de oorzaak van deze verzakking blijkt dat de ondergrond onder de A7 niet voldoende compact is. Om te voorkomen dat bij komende werkzaamheden nogmaals verzakkingen kunnen plaatsvinden, ‘verdichten’ we de ondergrond onder het wegdek door middel van gecontroleerde trillingen. Hierna wordt de grond aangevuld met zand, wordt opnieuw asfalt aangebracht en kan de weg weer open. Met deze maatregelen is de kans zeer klein dat er verzakking van de rijbaan zal optreden bij het plaatsen van de damwanden.

Combineren werkzaamheden
Tijdens de afsluiting voeren we over de hele Afsluitdijk ook reguliere onderhoudswerkzaamheden uit. Omdat we de weg afsluiten, kunnen we ook andere werkzaamheden uitvoeren, zoals onderzoek naar de gesteldheid van het asfalt. Het combineren van deze werkzaamheden zorgt voor minder hinder voor de weggebruiker.

Omleidingsroutes

De extra reistijd bedraagt tussen de 10 en 90 minuten, afhankelijk van vertrekpunt en bestemming. Plan daarom uw route vooraf.

 

Verkeer naar Friesland:

-          Verkeer uit het (zuid)westen van Nederland richting Friesland kan omrijden via de A9/A1 en de A6.

-          Verkeer uit de kop van Noord-Holland richting Friesland kan gebruik maken van de N307 Houtribdijk (Enkhuizen – Lelystad).

 

Verkeer naar Noord-Holland en het (zuid)westen van Nederland:

-          Verkeer uit Friesland richting het (zuid)westen van Nederland kan omrijden via de A6/A1 en A9.

-          Verkeer uit Friesland richting de kop van Noord-Holland kan omrijden via de A6 en de N307 Houtribdijk (Lelystad – Enkhuizen).

 

Loket Afsluitdijk
Check voor actuele informatie deafsluitdijk.nl en vananaarbeter.nl. Of neem contact op met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Corona-maatregelen
De corona-maatregelen hebben impact, ook op het werk van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat staat ervoor aan de lat om de kritieke infrastructuur (wegen, vaarwegen en het watersysteem) draaiende te houden. In nauwe samenwerking met de marktpartijen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat beheer en onderhoud, vervanging en renovatie, aanleg en wegen en watermanagement, zoveel als verantwoord mogelijk door kunnen. Rijkswaterstaat en de GWW-sector, waaronder de betrokken brancheorganisaties, houden actief de vinger aan de pols en werken in goed overleg samen. Ook geplande of lopende aanbestedingen gaan zoveel mogelijk door.