RTV De Wâlden geeft de strijd op en sluit zich aan bij RTV NOF en Kanaal30

BURGUM/BUITENPOST - RTV De Wâlden trekt haar aanvraag voor een uitzendlicentie in Achtkarspelen en Tytsjerksteradielen terug en sluit zich aan bij RTV NOF en Kanaal30. Daarmee ontstaat een grote nieuwe lokale omroep voor heel noordoost-Fryslân.

Als aanbieder van de websites www.8karspelennieuws.nl en www.tdielnieuws.nl wilde RTV De Wâlden de nieuwe streekomroep van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden. Dit was mogelijk omdat de licentie in dit gebied in juli 2020 afloopt en voor een nieuwe periode van vijf jaar vergeven moet worden. RTV De Wâlden ziet serieuze kansen om de inwoners van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van een ‘lokaal toereikend media aanbod’ (LTMA) te voorzien. Met name uit Achtkarspelen kwamen sterke signalen dat hier ruimte lag voor een nieuwe partij.

Inmiddels hebben echter de huidige lokale omroep van het gebied, RTV Kanaal30, en RTV NOF (Noardeast Fryslân en Dantumadiel) een fusie aangekondigd. RTV De Wâlden ziet het media-aanbod van RTV NOF als een voorbeeld voor de regio. Door de aangekondigde fusie tussen RTV Kanaal30 en RTV NOF ontstaat er in Noordoost Fryslân een streekomroep die aan de eisen van de huidige tijd zal voldoen. Door de licentieaanvraag in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel door te zetten zou dit proces mogelijk verstoord kunnen worden. ,,Daar heeft niemand baat bij, zeker nu in tijden van corona-crisis blijkt dat we elkaar nodig hebben’’, laat voorzitter Stefan Veldman weten.

Op initiatief van het bestuur van RTV NOF en na overleg met de eigen achterban heeft RTV De Wâlden daarom besloten zich vanaf nu aan te sluiten bij RTV NOF en RTV Kanaal30. Dit betekent concreet dat RTV De Wâlden zich terugtrekt uit de licentieaanvraag in het gebied van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, zodat de licentie in dat gebied aan RTV Kanaal30 toegekend zal kunnen worden.

De medewerkers en de websites van RTV De Wâlden zullen per 1 april verder gaan in de nieuwe omroep. In een tijd dat regionale nieuwsaanbieders zich meer en meer uit het lokale terugtrekken is een sterke lokale nieuwsvoorziening essentieel, vinden de drie lokale omroepen. Zij menen dat door deze bundeling van krachten een omroep ontstaat die in heel Noordoost Fryslân in de haarvaten van de samenleving zit en in staat zal zijn om de burgers van een lokaal toereikend media aanbod te voorzien.

Lees ook:

RTV De Wâlden wil streekomroep voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden

Strijd om de radio in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel brandt los

Lokale omroepen NOF en Kanaal30 willen fuseren