Wijs met vaarbewijs | John Coenders

Windrichting: een verrassing of toch niet?

Vorige week stelde ik in deze rubriek de vraag of en hoe de trekrichting van een depressie de windrichting zal beïnvloeden. Zie ook de site van deze krant. Stelt u zich voor dat u ergens in Friesland staat.

Trekt de depressie aan de noordkant aan u voorbij dan zal de zuidwestelijke wind na het voorbijtrekken van de depressie ruimen naar noordwest. Passeert de depressie u aan de zuidkant dan zal het bij u eerst uit het noordoosten waaien en vervolgens uit het noordwesten. Passeert de kern van de depressie u in een lijn van west naar oost dan heeft u aan de voorkant van de depressie een zuidoostelijke wind en na het passeren van de kern een noordwestelijke wind.

Een modeldepressie ziet eruit als op de tekening hieronder. Lucht verplaatst zich van een gebied met hoge luchtdruk (boven de 1013 Mb) naar een gebied met lage luchtdruk (lager dan 1013 Mb). Vergelijk het met een hoger en een lager gelegen bergmeertje, met elkaar verbonden door een pijp. Het water zal uiteraard naar het lagergelegen meertje willen stromen. Lucht stroomt naar de kern van de depressie zoals aangegeven door de rode pijlen in de tekening. Zoals het lagergelegen bergmeertje zal willen volstromen, zal de toestromende lucht ook de lage luchtdruk in de kern van de depressie willen opvullen.

Als u een tocht over IJsselmeer of Wadden plant, is het uit veiligheidsoverwegingen van groot belang de verwachte windrichting en -kracht te kennen, maar ook bij een tocht meer landinwaarts, zodat u kunt anticiperen en eventueel vluchthavens en ankerplaatsen kunt kiezen. Voor meer actuele informatie brengt de site windy.com met behulp van de tijdsbalk onderin de trekrichting en het verplaatsingstempo depressies uitstekend in beeld.

Reageren? Via: john@wijsmetvaarbewijs.nl of www.nautisch-instituut-noord-nederland.nl .