Basisschool besluit tot 4-daagse schoolweek tijdens coronasluiting

Buitenpost - Het zijn de meest ongewone schoolweken ooit. Er is geen leerkracht, kind of ouder te vinden op obs De Mienskip in Buitenpost tijdens de coronasluiting.

Alle 230 leerlingen volgen de thuislessen, die door de leerkrachten worden klaargezet in de online omgeving of ze werken in de kilo’s aan werkboeken die zijn meegegeven. De leerkrachten werken in de hoogste versnelling om de voortdurende stroom aan e-mails met vragen van ouders en kinderen weg te werken. Dagelijks ontvangen alle ouders een planning met de thuisopdrachten en wordt door elke leerkracht een videogesprek met de klas gevoerd. Prima geregeld tot dusver. Ware het niet dat ouders alle zeilen bij moeten zetten om de kinderen te begeleiden bij het thuiswerk. Om iedereen wat lucht te geven, de kinderen, de leerkrachten maar niet in de laatste plaats de ouders, besluit De Mienskip om vanaf volgende week met een vierdaagse schoolweek te starten, zolang het thuisonderwijs noodzakelijk is.

“Je zult nu maar twee of drie kinderen op de basisschool hebben, en een jonkie van anderhalf jaar dat door het huis dendert, “ zegt Dicky Douma directeur van de basisschool. “Het thuisonderwijs vraagt nogal wat van ouders. Ouders werken zelf ook door thuis, leggen ondertussen opdrachten uit aan de kinderen waar ze misschien soms zelf ook nog hard over na moeten denken, want hoe zat dat ook alweer met die spellingsregel of het vermenigvuldigen van grote getallen. Ze zorgen dat het huishouden draait, dat het gezellig blijft; we vragen nogal wat van onze ouders in deze tijd.”

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geldt het gewone dagrooster met de reken- en taalopdrachten. Op woensdag is er een ‘breek in de week’, waarbij er geen huiswerk is en de leerkrachten de videogesprekken met de klas en de e-mails overslaan. Douma: “Door deze breek in de week kan iedereen weer even op adem komen. Ouders kunnen zich richten op hun eigen werk, het huishouden en de verzorging van de kinderen. De kinderen kunnen even ontspannen, want deze situatie vraagt van hen nogal wat. De breek-in-de-week-woensdag zou gebruikt kunnen worden om achterstallige opdrachten in te halen, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Voor wie echt iets schools wil ondernemen staan er natuur-, beweeg- en creatieve opdrachten klaar in de online omgeving op woensdag. Dan kan er op donderdag weer met frisse moed met de vakken worden gestart.”

De excellente basisschool roept ouders op om te doen wat ze kunnen, maar als het niet lukt om de lat nu niet te hoog te leggen voor zichzelf en de kinderen. De leerkrachten drukken ouders op het hart om gerust onderdelen in de dagplanning over te slaan. Na de sluitingsweken, wordt door de leerkrachten bekeken waar de leerlingen eventueel nog extra begeleiding bij nodig hebben.