John Coenders | Wijs met vaarbewijs

Voor vaarders is verwachte windkracht en windrichting een van de bepalende zaken bij het plannen van tochten. Wel of niet uitvaren, reven, anticiperend beschutting zoeken, een haven opzoeken. Uiteraard beluistert u alle beschikbare weerberichten maar ook kennis en interpreteren van weerkaarten helpen erg bij het nemen van beslissingen, een behouden vaart en het kiezen van een route. Wat zeggen de weerkaarten voor de komende 5 dagen over weersystemen, hun trekroutes en de daarmee samenhangende wind(richting en kracht)verwachting.

Uit de ligging van depressies en hoge luchtdrukgebieden valt in dit opzicht veel af te leiden. Zo ligt er deze week een hogeluchtdruk gebied ten Noord – Oosten van ons die in eerste instantie zorgt voor een Oostelijke wind.

Dit is een situatie die normaliter in januari en februari op de weerkaarten te vinden is, met de daarbij horende binnenstromende kou uit het Oosten. Die situatie is echter veranderd. De afgelopen maanden hebben we te maken gehad met een heersende Westelijke stroming waarbij de ene na de andere depressie voorbij trok.

In de tekening ziet u een depressie (995Hp/Mb). Stelt u zich voor dat deze depressie ten Noordwesten van Schotland ligt. Het is een depressie met een sterk windveld. Depressies kunnen 3 koersen volgen: ten noorden van ons land, over Denemarken; ten zuiden van ons land, over Spanje en met het centrum over ons land.

De vraag voor deze week is: welke windrichting verwacht u in Noord Nederland bij de noordelijke koers, de zuidelijke koers en bij de koers recht over ons land? Stuur de oplossing naar john@wijsmetvaarbewijs.nl. Volgende week bespreek ik mogelijk uw suggesties. Heeft u vaarproblemen die interessant zijn voor deze rubriek. Deel deze.

Voor cursussen klein vaarbewijs kunt u kijken op www.nautisch-instituut-noord-nederland.nl of bellen naar 0519 - 252401.