12 brandweermannen krijgen lintje

Twaalf brandweermannen van de korpsen van Anjum, Dokkum en Ternaard zijn vrijdagavond koninklijk onderscheiden. Ze mogen zich nu allen Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen

Het gaat om Peter Boomsma, Jan Boon, Anne van der Meulen, René Ringnalda, Frank Schreuder en IJsbrand Visser van het korps Dokkum, Willem Haaksma en Klaas Zijlstra van het korps Anjum en Ate Tienstra, Tjisse van der Wal, Gerrit Sipma en Klaas Schoorstra van het korps Ternaard.