Koninklijke Onderscheiding voor 12 brandweerlieden

Dokkum - In de brandweerkazerne van Dokkum werden vrijdag twaalf brandweerlieden van de vrijwillige brandweer van de korpsen Anjum, Dokkum en Ternaard koninklijk onderscheiden. Zij kregen uit handen van burgemeester Kramer de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voor korps Anjum waren dit Willem Haaksma en Klaas Zijlstra. Binnen Korps Dokkum mochten Peter Boomsma, Jan Boon, Anne van der Meulen, IJsbrand Visser en René Ringalda de bloemen en versierselen ontvangen. Voor Ternaard was dit het viertal Ate Tienstra, Tjisse van der Wal, Gerrit Sipma en Klaas Schoorstra.

Sinds 1 mei 2005 konden leden van de vrijwillige brandweer na twintig jaren dienst voorgedragen worden voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1 januari dit jaar is dat niet meer mogelijk. Het maatschappelijk belang van het werk wordt zeker gewaardeerd, maar past niet meer in de aard van de onderscheiding.

In de toespraak van burgemeester Kramer werden de brandweerlieden geroemd voor hun inzet en die van de echtgenotes of partners. Dat gold zeker ook voor diegene die geen onderscheiding in ontvangst nam of net niet 20 jaar bij de brandweer zit maar zeker ook voor degene die net bij de brandweer is gekomen.

Foto’s Bote Sape Schoorstra