‘Overstappen tussen vervoersoorten moet makkelijker worden’

Buitenpost - De Regio Noordoost Fryslân heeft de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Centraal daarin staat een goede bereikbaarheid.

Deze week hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân de Mobiliteitsvisie voor Noordoost Fryslân en de regionale opgaven vastgesteld. Een goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat Noordoost Fryslân een dynamische plattelandsregio is waar het mooi wonen, werken en leven is.

Verknoopt

De regio heeft als ambitie: gezonde, vlotte, veilige en duurzame mobiliteit en een mobiliteitsnetwerk dat de bestaande netwerken voor fiets, openbaar vervoer en auto aan elkaar verknoopt. Zo kan iedereen kiezen hoe hij wil reizen en het is makkelijk om over te stappen. Daarbij wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. De fiets, bus, trein en ook de auto vullen elkaar aan en zorgen samen voor een goede mobiliteit voor de inwoners en bezoekers. Dorpen en voorzieningen in de regio worden zo met elkaar verbonden en met de steden om de regio heen.

Bestuurlijk trekker namens de regio is wethouder Max de Haan van Achtkarspelen. ,,Mobiel zijn is belangrijk om mee te kunnen doen in onze maatschappij, zeker op het platteland, waar we meestal wat verder reizen om boodschappen te doen, te sporten of naar school of ons werk te gaan. Met deze visie laten we als gemeenten en provincie zien hoe we samen aan onze ambitie werken. Daarmee investeren we niet alleen in de leefbaarheid van onze omgeving, maar ook in de economie’’, aldus De Haan.

Overstapgemak

Door een analyse van de ontwikkelingen die er allemaal zijn op het gebied van mobiliteit en hoe het regionaal netwerk er nu uitziet, heeft de regio meer inzicht gekregen in de opgaven om dit te bereiken. De regio wil het overstapgemak bij de sneltreinstations en andere overstappunten (hub’s) verbeteren, een regionaal fiets(snel)wegennet realiseren, de diverse reismogelijkheden in de regio beter bekend maken, de bereikbaarheid aan de oostflank van de regio verbeteren en aandacht besteden aan een aantal leefbaarheidsopgaven vanwege verkeer rond De Westereen, Kollumerzwaag en Twijzelerheide, en rond de Dokkumer Ee.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost 2016-2020 werken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, en Tytsjerksteradiel, de provincie en Wetterskip Fryslân samen met regionale partners op gebied van onderwijs en zorg en met ondernemers en corporaties aan het realiseren van opgaven bij de thema’s Wonen en leven, Economie en Grien en blau. Deze opgaven dragen bij aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân.

Kijk voor meer informatie op http://www.dwaande.nl/