Raad Noardeast-Fryslân: verhuis schoolklassen pas na CITO-toets

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân wil dat de basisscholen in Hallum nog eens overleggen over de voorgenomen verhuizing van leerlingen.

Het is de bedoeling dat per 3 februari klassen van cbs It Fundamint verhuizen naar het gebouw van obs Op ‘e Dobbe. De eerstgenoemde school heeft ruimtegebrek, de laatste heeft ruimte over.

Ouder van leerlingen van Op ‘e Dobbe zijn ongerust, bleek uit drie brieven die bij de gemeenteraad binnenkwamen.

Het gros van de gemeenteraad deelt die zorgen, bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Vooral het feit dat de verhuizing middenin een toetsperiode plaatsvindt, is volgens de volksvertegenwoordigers onverantwoord. Die willen daarom dat de verhuizing met twee weken vertraagd wordt, tot na de voorjaarsvakantie.

Vrijwel alle raadsleden drukten de beide schoolbesturen op het hart om nog eens te overleggen over de datum van verhuizing. Die blijkt tot stand gekomen na tussenkomst van wethouder Jouke Douwe de Vries, omdat de scholenkoepels er zelf niet uitkwamen.

,,Dêr haw ik hast al spyt fan. Jongens, wêr bin ik oan begûn?’’ verzuchtte De Vries. Het is immers aan de besturen zelf om een compromis te bereiken, weet ook de wethouder, die de situatie op It Fundament ,,nypend’’ noemt.

Dat beide scholen er samen uitkomen is volgens de raadsleden ook in het belang van een mogelijk gezamenlijke toekomst als fusieschool.