Geld voor activiteiten 75 jaar vrijheid in Noardeast-Fryslân

Regio - In 2020 gedenken we en vieren we 75 jaar vrijheid. In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.

De gemeente Noardeast-Fryslân laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan en stelt subsidie beschikbaar voor initiatiefnemers die een activiteit willen organiseren. Via de website van de gemeente Noardeast-Fryslân kunnen initiatiefnemers t/m 20 januari hun subsidieverzoek inleveren.

Uiterlijk 31 januari krijgen de initiatiefnemers te horen of ze een subsidie ontvangen.

Meer informatie is te krijgen bij de evenementencoördinator Martine van der Kloet, m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl