'Onderzoek meerdere plekken nieuw gemeentehuis Dokkum'

De gemeente Noardeast-Fryslân moet alsnog meerdere locaties in de Dokkumer binnenstad onderzoeken als locatie voor een nieuw gemeentehuis.

Een motie van coalitiepartij Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N) met die strekking gaf het gemeentebestuur gisteravond die opdracht. De partij ziet graag dat behalve nieuwbouw dan wel uitbreiding aan de Koningstraat en het al veelbesproken plan in de Bonifatiuskerk, er gekeken wordt of er nog meer locaties binnen de Dokkumer bolwerken zijn die als huisvesting voor het gemeentepersoneel of de -raad zouden kunnen dienen.

Lees ook LC+ | Burgemeester voelt niks voor raadszaal in kerk

Ook komt er een klankbordgroep waarin onder meer raadsleden zitting zullen hebben, die meedenkt over de invulling van de nieuwbouw. Meerdere partijen benadrukten andermaal dat – mocht de keus op een kerk vallen – deze van de kerkelijke functie ontdaan zal moeten worden. De gemeente zal het gebouw moeten kopen, stelde FNP’er Bert Koonstra, en de kerkgemeenschap moet elders ondergebracht.

De beoogde ophoging van het gebouw aan de achterzijde van de Koningstraat is van de baan. Omwonenden trokken aan de bel omdat ze verlies van zonlicht en privacy vreesden. Ook beriepen zij zich op toezeggingen uit het verleden dat een dergelijke uitbreiding er nooit zou komen.

De gemeente zal 1 maart verslag aan de gemeenteraad uitbrengen over de onderzochte varianten.