Henderika vond een veilig heenkomen in Kollumerzwaag

Waar zijn de 210 Joodse kinderen gebleven, die in 1942 en 1943 vanuit Amsterdam naar Friesland zijn gesmokkeld. De speurtocht voor het project De terugkeer van de Joodse Kinderen begon op 16 november en leverde in korte tijd tientallen reacties op. Van Joodse kinderen van toen, van Friese pleeggezinnen maar ook van kinderen, kleinkinderen, stiefzussen en stiefbroers. De zoektocht naar de 210 kinderen is nog niet voorbij. Henderika (Hennie) Hecht – Zilverberg kwam tijdens de oorlog op een andere manier in Friesland.

Hennie werd geboren in 1941 in Amsterdam. Omdat haar oma in Drachten woonde, was een onderduikadres in Friesland snel gevonden. Eerst bij de familie Vermeulen in Drachten en daarna in Kollumerzwaag bij de familie Rekker; hier bleef zij tot na de bevrijding. Toen kwam haar vader haar halen. „En dat hie net moatten.”

Het hele portret van Hennie staat in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 november of online op de website van de krant. Daar staan ook de verhalen van Bram Houtkruijer, Estha Tsaig - Gobes en Evelijn Weijl – Roos.

De Terugkeer van de Joodse Kinderen is een samenwerkingsproject van Stichting De Verhalen, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en Tresoar. Provincie Fryslân verleent subsidie.

Kernredactie: Gerard van der Veer (SDV), Karen Bies (OF), Marja Boonstra (LC), Martijn van Dijk (RUG), Wybe Fraanje (FD).

www.joodsekinderen.nl

info@joodsekinderen.nl