Gedenksteen uit 1671 heeft weer vaste plek bij sluis Ezumazijl

Een gedenksteen uit 1671 is onlangs na een restauratie herplaatst in het talud bij de sluis Ezumazijl. Woensdag draagt Wetterskip Fryslân hem over aan de Stichting Waterschapserfgoed.

De steen herinnert aan de bouw van de uitwateringssluis, die destijds gebouwd werd om water uit Friesland af te voeren naar de Lauwerszee.

Vanwege de bouw van gemaal Dongerdielen in 1930 moest de gedenksteen plaatsmaken. Na enige omzwervingen heeft hij nu weer een vaste plek.