Nieuwe raadszaal 'Noardeast' kan óp gemeentehuis

Noardeast-Fryslân wil de nieuwe raadszaal gaan bouwen bovenop het huidige gemeentehuis in Dokkum.

De gemeente heeft laten uitzoeken wat de meest gunstige huisvesting is voor de ambtenaren van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel en de gemeenteraad van ‘Noardeast’.

Eerder al ging de gemeenteraad akkoord met het aanhouden van de gemeentehuizen in Dokkum en Damwâld. Die in Ferwert en Kollum zullen op termijn worden verkocht. Nu is ook onderzocht wat er aan beide gemeentehuizen vertimmerd moet worden om alle medewerkers (een kleine 700) te huisvesten, en hoe een nieuwe vergaderzaal van de gemeenteraad eruit moet gaan zien.

De meest kansrijke variant blijkt die waar een nieuwe raadszaal boven op de foyer van het gemeentehuis in de Koningstraat is gebouwd. Ook wordt er een tweede verdieping op het gebouw gezet. Die nieuwbouw is volgens de gemeente mogelijk binnen de huidige huisvestingslasten van alle gemeentehuizen. De totale bouwkosten zijn ruim 8 miljoen euro.

Volgens waarnemend burgemeester Hayo Apotheker krijgt de Koningsstraat en het gemeentehuis met deze nieuwbouw ,,allure’’. De gemeentelijke loketten in Ferwert en Kollum staan volgens Apotheker niet ter discussie.

Binnenkort moet de gemeenteraad over de plannen beslissen.