Geen extra bescherming kinderen bij demonstraties in Noardeast-Fryslân

Een motie om meer rekening te houden met kinderen als er een demonstratie wordt aangevraagd is door de raad in Noardeast-Fryslân niet aangenomen.

De fracties van FNP en Gemeentebelangen willen dat bij het wel of niet laten doorgaan van een demonstratie kinderen beter beschermd worden.

In Achtkarspelen haalde een motie van de FNP met die strekking afgelopen maand wel een meerderheid. De indieners wilden de burgemeester bij mogelijke calamiteiten daarmee extra slagkracht geven, met de steun van de raad.

De motie haalde het echter niet daar de overige partijen allemaal tegenstemden. ,,Als het zover is kunnen wij altijd nog een motie indienen,” was de motivering van het CDA.