Gevaar in oogsttijd: modder op de weg

De jaarlijkse campagne om te waarschuwen voor modder op de weg tijdens de oogsttijd gaat woensdag van start in Morra.

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân hangt spandoeken op om weggebruikers op de gevaren te attenderen.

Agrariërs krijgen uitleg over wat ze moeten doen: ernstige vervuiling voorkomen, de wegbeheerder vooraf informeren, modderborden plaatsen, de weg direct na het werk schoonmaken en de wegbeheerder daarna laten weten dat de modder verwijderd is.