Alle voorgangers uit de historie op panelen in Grote Kerk in Dokkum

De Grote of St. Martinuskerk aan de Markt in Dokkum heeft sinds kort informatiepanelen met voor zover bekend alle voorgangers in de kerk uit de rooms-katholieke en protestantse historie.

Behalve predikanten en pastoors staan ook de abten van de vroegere abdij erop vermeld. De rij begint met ‘volgelingen van Bonifatius’. Onder hen namen als Eoban (later bisschop van Utrecht) en Gundacer, meest zonder jaartallen. Die zijn wel bekend van Willehad (765-774) en de nog altijd bekende Liudger (777-784). Hij werd de eerste bisschop van Munster. In 1580, na de Reformatie, kwam de eerste predikant.

De lange rij voorgangers eindigt met de huidige dominee Hans Oosterhoff. De borden met namen passen in het perspectief van de Dokkumer historie, onder meer uitgedrukt in de contouren van de vroegere abdij en Abdijhof op de nieuw ingerichte Markt.