Ouderen krijgen zelf ook een taak in het nieuwe ‘ouderenwerk’ van It Koartling

Buitenpost - Sociaal-cultureel centrum It Koartling start in september met ‘ouderenwerk’. Daarbij krijgen de ouderen niet alleen hulp, maar geven ze die ook.

Van de huidige 75-plussers woont 92 procent zelfstandig, en zelfs van de 90-plussers is dat nog twee derde. Van de thuiswonende 75-plussers maak bijna een kwart gebruik van hulp en zorg uit meerdere domeinen. Weliswaar zijn de meeste ouderen boven de 75 nog vitaal, maar volgens het SCP is zo’n 38 procent van deze groep kwetsbaar.

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen er in 2030 1 miljoen ouderen kwetsbaar zijn. Daarbij neemt in de toekomst het aantal beschikbare mantelzorgers af. Waar nu een 85-plusser een beroep kan doen op vijftien relatief ‘jonge’ ouderen (50-75 jaar), zullen dat er in 2040 nog maar zes zijn. Bovendien zal door de toenemende vergrijzing de vraag van ouderen naar een geschikte woning toenemen.

Het nieuwe ‘ouderenwerk’ van It Koartling is welzijnswerk vóór en dóór ouderen (55-plus). Vooral de mensen die éxtra aandacht nodig hebben, moeten ondersteund worden als het om zelfredzaamheid gaat. Het doel is om zèlf de regie te hebben en die zo lang mogelijk te houden, plus zo lang mogelijk actief te blijven meedoen in de samenleving.

In een notitie zijn de aanleiding en de hoofdlijnen van dit alles omschreven. Het ouderenwerk van It Koartling omvat onder andere voorlichting, coördinatie en promotie van lokale activiteiten, ondersteunende taken en diensten én concrete activiteiten voor ouderen. Voor de invulling hiervan zoekt It Koartling gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Daarbij gaat het om zowel bestuurlijke taken als de praktische uitwerking en de feitelijke uitvoering van de taken.

It Koartling houdt vrijdag 27 september in samenwerking met OSiF en Van Smaak een informatieve bijeenkomst voor ouderen.