Fusie christelijk basisonderwijs 8K/TD breekt op rol ouders

Burgum/Buitenpost - Noventa Onderwijs Achtkarspelen en PCBO Tytsjerksteradiel beëindigen na anderhalf jaar het fusieproces. Breekpunt is de macht van de ouders.

Het fusieonderzoek tussen Noventa Onderwijs in Achtkarspelen en PCBO Tytsjerksteradiel is vorig jaar januari gestart, maar het onderwerp is nu helemaal van tafel. De bestuurders hebben in gezamenlijkheid besloten het fusieproces te beëindigen, omdat het verschil van inzicht over de inrichting van de bestuurlijke organisatie te groot bleek te zijn, zo melden ze in een persverklaring.

Positie van de ouders

Volgens directeur-bestuurder Harrie Steenstra van Noventa Onderwijs is het grote knelpunt de positie van de ouders. ,,Veel onderwijsstichtingen zijn voortgekomen uit de aloude schoolverenigingen, waar de ouders het voor het zeggen hadden. Tegenwoordig wordt bij de meeste stichtingen het zogenaamde governance-model gehanteerd, met een betaalde directeur-bestuurder en daarboven een Raad van Toezicht. De inspraak is geregeld via de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin ook de leerkrachten en de ouders zijn vertegenwoordigd.’’

,,Dat systeem wordt bepleit door de minister, het geldt bijna overal en het werkt goed. De GMR heeft alleen bij beslissingen over fusie en de grondslag nog instemmingsrecht. Verder kan de GMR alleen advies geven. In Tytsjerksteradiel is dat wat anders geregeld, daar is nog een Ledenraad, die een heel sterke positie heeft. Die Ledenraad kan bijvoorbeeld het jaarverslag of de begroting afkeuren.’’

Half om half

Er is lang over gesproken, maar de beide koepels kwamen op dit punt niet bij elkaar, zegt Steenstra. ,,De ouders in Tytsjerksteradiel willen hun macht niet kwijt en wij willen niet terug naar het oude model. We hebben nog gesproken over een overgangsperiode van vijf jaar, maar dat werkt niet. Je kunt niet half dit en half dat.’’

De mislukte fusie is een dikke tegenvaller, erkent Steenstra. ,,Wij waren het er samen wel over eens dat schaalvergroting noodzakelijk is, gezien de voortgaande krimp en het feit dat onderwijsstichtingen steeds meer wettelijke verplichtingen krijgen. De organisaties lijken heel veel op elkaar en gezien de samenwerking tussen de beide gemeenten was Tytsjerksteradiel voor ons ook de meest logische keuze.’’

Opties

En wat nu? ,,Ja, we moeten opnieuw beginnen. In september gaan we met iedereen binnen Noventa om de tafel, om te bekijken wat de opties zijn. In feite ligt alles nu weer open. Het meest logische is samenwerken binnen de regio, dus dat kan met Noardeast Fryslân of Dantumadiel zijn, maar ook met Smallingerland. We houden alle opties open.’’