Ook Achtkarspelen tegen gaswinning Suwâld

Achtkarspelen steunt buurgemeente Tytsjerksteradiel in de afwijzing voor gaswinning in Suwâld.

Vermilion heeft bij het ministerie van Economische Zaken om wijziging van het instemmingsbesluit Tietjerk gevraagd zodat ook gas gewonnen kan worden in Suwâld. Het winningsplan Tietjerk ligt gedeeltelijk in Achtkarspelen, in Drogeham en Harkema. Net als Tytsjerksteradiel vindt het college van Achtkarspelen dat gaswinning volledig moet stoppen en er andere energiebronnen benut moeten worden. Aan het ministerie wordt een negatief advies gegeven.