Ambtsketen voormalige gemeente Kollumerland overgedragen aan museum Kollum

Wethouder De Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de oude ambtsketen van de voormalige gemeente Kollumerland overhandigd aan het bestuur van het Kollumer museum Mr. Andreae in Kollum.

In het museum krijgt de keten een prominente plaats in de speciale hoek van het museum die is ingericht voor de voormalige gemeente Kollumerland.

Ook de oude keten werd al tentoongesteld in het museum. De wethouder en de voorzitter van het museum, mevrouw Riemersma-Brouwer, ondertekenden de overeenkomst in het museum.

Nu de gemeente Kollumerland is opgegaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân werd deze ambtsketen overbodig en werd besloten deze in langdurige bruikleen af te staan aan het Kollumer museum.

De 'oude' ketting

Bij Koninklijk Besluit van 16 november 1852 werd bepaald dat het onderscheidingsteken van een burgemeester moest bestaan uit een zilveren penning met een middellijn van veertig strepen en aan de ene zijde het wapen van het Rijk en aan de andere dat van de gemeente.

Sommige gemeenten konden de aanschaf van zo’n zilveren ketting niet bekostigen. Daarom besloot mr. Bernhardus Hopperus Buma (1826-1892), burgemeester van Westdongeradeel, zelf een ketting te laten maken.

Het was een van de standaardkettingen voor ambtsketens, gemaakt door P.A. Guldenarm, die van 1845 tot 1870 zilversmid was te Franeker. Hij droeg de keten ook in Kollumerland en Nieuwkruisland, waar hij burgemeester was van 1862 tot 1872. Lange jaren werd deze keten gedragen door de elkaar opvolgende burgervaders in Kollumerland, tot in 1995 de gemeenteraad besloot een nieuwe keten te laten vervaardigen.