Noordelijke schoolbesturen voortgezet onderwijs onderzoeken samenwerking

Er komt mogelijk één organisatie voor het christelijke voortgezet onderwijs in Noord- en Noordwest-Friesland. Besturen van twee organisaties onderzoeken een bestuurlijke samenwerking.

De besturen van de vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs in Noord-Fryslân (CVO-NF) en de stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in Noordwest-Friesland (CVO-NWF) willen de toekomst van confessioneel voortgezet onderwijs met deze samenwerking waarborgen.

Aanleiding is de terugloop van het aantal leerlingen door krimp in de regio. Bovendien is er sprake van een toenemende aantrekkingskracht van de stad Leeuwarden.

De bestuurders en toezichthouders zijn tot de conclusie gekomen dat het voortgezet onderwijs in het werkgebied het best versterkt kan worden door het onderwijsaanbod onder één bestuur en regie samen te brengen.

Een besturenfusie moet diversiteit van het gezamenlijk onderwijsaanbod en de keuzevrijheid van ouders en leerlingen, evenals het behoud van de werkgelegenheid in de regio waarborgen.