Historische route maakt verleden dorpen zichtbaar

In welke huizen zat vroeger een cichoreifabriek? En waar was een kruidenierswinkel, of een tabakszaak, of een petroleumhandelaar?

Op dit soort vragen geeft de nieuwe historische wandel- en fietsroute van Driezum en Wâlterswâld antwoord. In de buurdorpen zijn zo'n zestig panelen geplaatst met foto's en uitleg. Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel verricht woensdagmiddag de opening.

Wieger Jacobs schreef de verhaaltjes over zijn dorp Wâlterswâld, Jouke Dantuma nam de stukjes over Driezum voor zijn rekening. Een dorpshistoricus wil Jacobs zichzelf niet noemen. ,,Mar ik ha wol ynteresse en ik bin hjir hikke en tein.''

Het was vroeger één en al bedrijvigheid in de dorpen. Zo schreef Jacobs over drie voormalige cichoreifabrieken in Wâlterswâld. Er was zelfs nog een vierde fabriek voor dit koffiesurrogaat, maar dit pand bestaat niet meer, waardoor er geen bordje voor geplaatst kon worden.

Veel dorpsbewoners hadden ook winkeltjes. Jacobs vertelt over een kruidenierswinkel aan de Achterwei waar onder meer suiker en stroop werden verkocht. Klanten kwamen met blikjes naar de winkel en de winkelierster hevelde de koopwaar daarin over. ,,Mei de sjerp in hiel gegriem, fansels.''

De beide dorpsbelangen hebben ervoor gezorgd dat de route er gekomen is. Het idee ontstond nadat een bewoner van de Achterwei opperde of het ook een idee was om een bordje bij zijn woning te plaatsen, omdat daar vroeger een cichoreifabriek gezeten had. ,,Doarpsbelang hat dat oppakt.''

Volgens Jacobs is de belangstelling al voor de opening zichtbaar. ,,Justerjûn gongen der al ferskate minsken op 'e fyts derby lâns.''