Aldtsjerk Foarút probeert woonwijk te redden

Aldtsjerk Foarút probeert het burgerinitiatief voor een nieuwe woonwijk te redden, nadat het college de medewerking eraan opgezegd heeft.

Volgens het college van Tytsjerksteradiel is het plan te ver afgeweken van de oorspronkelijke uitgangspunten. Zo zouden de geplande starterswoningen niet meer aan de criteria voor dit soort huizen voldoen. Tevens zou het grote recreatiemeer er niet komen, omdat de zandwinning contractueel niet rondkwam. Daarmee zou ook de financiële basis onder het plan weggevallen zijn.

Goedkopere starterswoningen

Maar stichting Aldtsjerk Foarút heeft een onderbouwing gemaakt om aan te tonen dat de originele insteek wel degelijk doorgaat. Het plan is op punten ook aangescherpt. Zo komen er naast 2-onder-één-kap-woningen ook 3-onder-één-kap-woningen, waarmee de prijzen van de starterswoningen vanaf 170.000 euro vrij op naam beginnen. Eerder leken de goedkoopste woningen boven de 200.000 euro uit te komen.

Ook komt het grote meer er, doordat er een partij gevonden is die het financiële risico van de zandwinning wil dragen. De landeigenaar, de familie Oostenbrug, neemt dit op zich. De financiële risico's van het plan zijn allemaal afgedekt, aldus Aldtsjerk Foarút.

Volop belangstelling voor de woningen

De nieuwe wijk aan de noordkant van Aldtsjerk is een burgerinitiatief waar in het dorp sinds 2008 aan gewerkt wordt. Het doel is om tien starterswoningen te bouwen, tien woningen in de vrije sector, drie woningen voor wonen en werken en zeven recreatiewoningen. Dit alles zou aan de oever van een uit te graven recreatiemeer moeten gebeuren. De wijk is vooral gewenst om jongeren die in het dorp willen blijven wonen een plek te bieden.

Belangstelling voor de woningen is er volgens de initiatiefnemers volop. Voor de tien starterswoningen staan negentien geïnteresseerden op de lijst, voor de tien huizen in de vrije sector negen en voor de drie woningen voor wonen en werken zijn drie mogelijke kopers.

In optocht naar het gemeentehuis

Aldtsjerk Foarút doet een beroep op de gemeenteraad om het college te vragen de samenwerking voort te zetten. De hoop is dat de schep in 2020 toch de grond in kan. De raad bespreekt de onderbouwing van het plan donderdagavond. Op Facebook roept Aldtsjerk Foarút dorpsbewoners op in optocht naar het gemeentehuis te gaan.