UWV: Daling WW-uitkeringen in Friesland zet door

REGIO - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in mei af. Ook voor de rest van 2019 en 2020 verwacht UWV een verdere daling van de WW, al vermindert het tempo.

Door de gunstige economische ontwikkelingen vinden meer mensen een baan en stromen minder mensen vanuit de WW door naar de bijstand. 

Minder WW-uitkeringen in mei
Eind mei telde Friesland 9.908 WW-uitkeringen. Dat is 2,9% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in mei af met 725 uitkeringen (-6,8%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 19,6% (-2.418) minder WW-uitkeringen. In mei daalde de WW vooral onder uitzendkrachten – veelal werkzaam als bouwvakker, schilder of timmerman – en onder WW’ers afkomstig uit de sectoren landbouw, bouw en horeca. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Daling WW zet voort, wel in lager tempo
UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2019 en 2020 verder daalt, al neemt het tempo van daling in 2020 wel af. Het aantal banen van werknemers in Friesland groeit dit jaar en volgend jaar in totaal met 6.800 en komt uit op ruim 270.000. Er blijven banen bijkomen, maar het groeitempo ligt lager dan in eerdere jaren. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV. Door de gunstige economische ontwikkelingen vinden meer mensen een baan. Driekwart van de mensen die begin 2018 in Friesland de WW uitstromen, zijn uiterlijk een maand na beëindiging van de WW aan het werk. Ook het percentage personen dat na de WW in de bijstand terechtkomt, neemt af en komt in 2017 op 5,6%. Dat is lager dan in de voorgaande twee jaren, toen het percentage rond 6,3% lag.

In mei afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 250.685. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 257.414. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 6.729 (-2,6%). Een jaar eerder telde Nederland nog 300.940 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 50.255 uitkeringen (-16,7%).

Regionale verschillen
In mei nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het Noorden een afname te zien.  

  • UWV verstrekte eind mei in de provincie Groningen 8.672 WW-uitkeringen; 4,9% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind mei 18,3% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in mei af met 7,5% naar 7.771. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 20,9%.

Inspiratietour werkzoekenden Fryslân Werkt!
Om werkzoekenden kennis te laten maken met voor hen onbekend werkterrein organiseert Fryslân Werkt! op donderdag 20 november een Inspiratietour langs diverse werkgevers. Wethouder Friso Douwstra van gemeente Leeuwarden en ook voorzitter van Fryslân Werkt! geeft om 9.15 uur het startsein in het gemeentehuis in Leeuwarden. Vanuit maar liefst negen opstapplekken (Burgum, Buitenpost, Dokkum, Kollum, Surhuisterveen, Drachten, Leeuwarden, Heerenveen & Beetsterzwaag) vertrekken touringcars met daarin 160 werkzoekenden voor een rondrit langs verschillende werkgevers, onder andere: Dijkstra Draisma (Dokkum), Cendris (Leeuwarden), Het Waddenpaviljoen (Lauwersoog), JC Electronics (Marum), Philips (Drachten) , De Jong Hotwatertanks (Gorredijk). Alle deelnemende werkzoekenden ontvangen momenteel een uitkering van hun gemeente of van UWV. Vaak blijven mensen zoeken naar werk in branches die bij hun bekend zijn, maar waar nu geen of nauwelijks werk meer in te vinden is. Met de Inspiratietour willen we de werkzoekenden in beweging krijgen, hun interesse wekken voor verschillende branches en hun weer in mogelijkheden laten denken. Na de inspiratietour gaan we het gesprek aan met alle deelnemers om hun ervaringen te horen en bespreken we hun baanwensen en – kansen.