Feanwâldsters in actie voor MFC

Feanwâlden - Een grote optocht en veel tromgeroffel ten spijt vanuit Feanwâlden naar Damwâld is er voorlopig geen enkele beurs die open gaat.

Na 2018 met een tekort van 3,9 miljoen op de jaarrekening wacht Dantumadiel over ook dit jaar een tekort van mogelijk ruim drie miljoen. “Sân miljoen besparje op in begrutting fan sa’n 55 miljoen giet echt net”, zo waarschuwde Klaas Houtstra (CDA) dinsdag in een extra raadsvergadering over specifiek het MFC in Feanwâlden. FNP, CDA en VVD willen daarom nu zo snel mogelijk een miljoen volgens eerdere raadsbesluiten voor het MFC overmaken. Dit geld willen ze putten uit de algemene reserve die nu zo’n 2,5 miljoen bevat. Ze strandden op een monsterverbond van de meerderheid: ChristenUnie, SGP, Sociaal Links en Gemeentebelangen. Deze vier steunen wethouder Rommy Kempenaar in zijn zoektocht naar een herstelplan voor de totale gemeente waarbij beloftes nu worden bevroren.

Meer in de vrijdageditie van Nieuwsblad Noord Oost Friesland.