Familiedag Friese Boys

KOLLUMERZWAAG - Op een winderig sportpark De Saedkampe werd zaterdag de Jumbo Kollum familiedag van de plaatselijke trots VV Friese Boys gehouden, ondanks enkele buitjes was het zeer geslaagde dag.

Initiatiefnemers Jan Top en Hielke de Graaf (met op de achtergrond Hendrik Leegstra, Bauke Haarsma, Laurens Komrij en Jan Spoelstra) hadden het met ongeveer 40 vrijwilligers prima voor elkaar. Ook de kantine onder leiding van Johannes Hoekstra was prima geregeld.

Na het ontbijt werd er gespeeld in 5 categorieën JO9-2/JO7/kabouters, JO11-1/JO11-2/JO9-1, JO13/JO12, MO13-1/MO13-2, JO17/JO14. Ongeveer 120 kinderen speelden minimaal 4 wedstrijden van 10 minuten en waren ingedeeld in een vast team.

‘s Middags was er een 5 tegen 5 voetbaltoernooi voor de recreanten en 8 tegen 8 toernooi voor de spelers uit de seniorenteams en JO19. Het aantal deelnemers was 58. Aansluitend nam bestuurslid Siebren de Boer het woord en zette de afscheidnemende coach Jaap Visser en leiders Jan Kempenaar (1e) en Johannes Couperus (2e) in het zonnetje middels bloemen en een dinerbon.

De muziek deze middag was geregeld door Tjitze v/d Land en Gerrit v/d Wal. Double Party sloot deze dag af met muziek, en op verzoek waren er een aantal gastoptredens dat uitstekend in de smaak viel. De barbecue met Pieter Bosma, Matthijs Hoekstra en Fokke Hoekstra was weer uitstekend geregeld.

Winnaars:

JO17/JO14: Luut Faber, Roan Damsma, Ilian Egeh

MO13-1/MO13-2: Geanne Faber, Rianne Machiela, Ilse Broersma, Cyanne de Jong

JO13/JO12: Riemer Atema, Jaryck v/d Veen, Feiko Henstra, Jurjen de Boer

JO11-1/JO11-2/JO9-1: Wynand de Vries, Syl van Denzel, Jelte Kloosterman, Bjorn Kloosterman, Jacob de Boer

JO9-2/JO7/kabouters; Jeffry Visser, Amber de Vries, Jelmer Feenstra, Silvan v/d Meulen, Renske Beerda

Recreanten: Bram de Vries, Matthijs Bakker, Hanneke Visser, Sibrecht Dijkstra, Maaike Hansma, Aafke Boersma en Erica.

Spelende leden: René de Jong, Wietze Boorsma, Pier Kempenaar, Eelco Dijkstra, Jan Aldert Brandsma, Hendry de Vries, René Peter v/d Ploeg, Jan Top en Dirk Greidanus.