Excursies naar de bijenstal in de Kruidhof

KOLLUM - Op woensdagmorgen 22 mei gingen de kinderen van groep 3 van de Prins Bernhardschool uit Kollum op excursie naar de Kruidhof naar de bijenstal.

De kinderen hebben op school gewerkt aan het thema "Bijen". Als afsluiting van dit thema ging de leerlingen naar het bijenvolk in de Kruidhof de leerlingen werden ontvangen door de imker eerst werd er een groeps foto gemaakt daar na kregen ze uitleg over het bijenvolk. Imkers vertellen graag over hun hobby. Deze nam de groep mee voor een korte presentatie (mooie plaatjes van bijen en leuke info over bijvoorbeeld het verschil tussen bijen en wespen).

Ook legde de imker uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur en daarmee voor ons voedsel. Ook mochten ze proeven van de honing uit Kollum. Na de uitleg over het bijenvolk ging men naar de bijenstal met natuurlijk een echte imkerkap op. Zo is het bijvoorbeeld prachtig om de koningin te ontdekken. En wat het verschil is tussen de moer (koningin), darren (mannetjes) en werksters (vrouwelijke bijen)? Voor de leerlingen was het een leerzame middag.

Na deze les was er gelegenheid om lekker te spelen in de educatieve speeltuin met veel zand en water. 13 juli aanstaande doet de Kruidhof mee aan de Landelijke Open Imkerijdag.

Foto’s Sake Beerstra