Zomerexpositie Lauwerszee in museum Mr. Andreae

Kollum - Het museum Mr. Andreae opende zaterdagmiddag de zomerexpositie, die dit jaar aandacht besteedt aan het feit dat 50 jaar geleden de Lauwerszee werd afgesloten.

Voorzitter Trienke Riemersma vertelde, dat naast de expositie over het Lauwersmeer een ruimte was ingevuld met materiaal over bestuurlijke oud-Kollumerland c.a., dat per 1 januari jl. was opgegaan in de nieuwe gemeente. Ze was blij dat deze materialen in langdurige bruikleen waren afgestaan aan het Museum en zo voor het publiek zichtbaar werden gemaakt.

Jacqueline Brauwers vertelde iets over de opzet van de wisselexpositie; overzichtelijk materiaal, bestaande uit foto’s, voorwerpen, geschriften e.d. Daarnaast wordt op een televisie tevens een foto-impressie gegeven van 50 jaar Lauwersmeer.

Over de hoek over Kollumeland c.a. werden veel waarderende woorden gesproken. Vanaf woensdag 22 mei is het Museum weer voor het publiek geopend. Ook de blijvende exposities over het Kollumer Oproer en de Kollumer zilversmeden zijn dan weer te bezichtigen.