Ruim zestig belangstellenden weidevogelexcursie

Triemen - Vanwege de grote belangstelling voor de veldexcursies van afgelopen weken organiseerde vereniging Noardlike Fryske Wâlden nogmaals een weidevogelexcursie in de Zwagermieden. Bij de brug in de Dôlle te Triemen kwamen ruim zestig belangstellenden af op de excursie.

Er werden twee groepen gevormd. De ene groep ging eerst met beheerregisseur Renze de Jager, met tractor en wagen met strobalen er op als zitplaats, naar een mooi gebied van Staatsbosbeheer. Daar werd verteld welke vogels, vooral zangvogels, in dat gebied broeden op dit moment. Daarna ging de rit verder naar het natuurgebied langs het fietspad dat leidt naar Westergeest. Boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer vertelde daar over het gebied en welke bijzondere plantengroei (de waterpinksterbloem) en vogels daar zijn. De daar aangelegde afrastering tegen predatie schijnt wel te werken.

De andere groep ging eerst met de andere beheerregisseur, ook Renze de Jager genaamd, naar de mobiele vogelkijkhut bij het plasdrasgebied. Ook daar kon men even via de telescoop een kievit op het nest zien zitten. Renze vertelde ook over het gebied hoeveel nesten er zijn van de verschillende weidevogels.

De vereniging organiseert deze excursies zodat zoveel mogelijk mensen kunnen zien wat het effect van het beheer van het landschap en de weidevogels door haar leden is op het aantal insecten en vogels (biodiversiteit).