Burum staat stil bij twee bekende inwoners : Abele Reitzes en Foekje Dillema

BURUM - Zaterdag 13 april werd in het dorpshuis te Burum stilgestaan bij de twee bekendste inwoners van Burum nl Abele Reitzes en Foekje Dillema.

Dit allemaal in de voorbereiding van het theaterstuk “Salomon, het Kollumer Oproer” waar beide personages in voorkomen. Abele is destijds onrechtmatig gevangen gezet en Foekje is op een schandalige manier in 1950 gediscrimineerd als aankomende topatlete. In het theaterstuk, waarin heden en verleden voorkomen, wordt stil gestaan bij deze gebeurtenissen.

De ochtend werd geopend door wethouder Pytsje de Graaf. Zij gaf aan dat wij als inwoners van de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân trots mogen zijn op alles wat hier plaatsvindt op cultureel gebied. Heel veel vrijwilligers zijn bezig om van 2019 een prachtig cultureel jaar te maken .

De neef van Foekje, Foeke Dillema, gaf in een vraaggesprek in Burum aan wat voor een impact het heeft gehad op zijn tante.

Daarna kwamen de beide artiesten op het podium, nl Johannes Rypma (hij speelt de rol van Abele Reitzes) en Carla de Bruine (zij heeft als rol vriendin van Abele). Na het vertolken van wat eigen liedjes brachten zij samen een lied wat men in de voorstelling in juli ook zal horen nl Zonder Jou (wordt nog vertaald in het Fries).

Het publiek was enthousiast over deze prachtige vertolking.

Op de facebook pagina van www.kollumeroproer.nl kunt u onder media/videos het volledige nummer horen en zien.