IMF-subsidie voor twintig projecten in Noordoost Fryslân

REGIO - Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân geeft in de eerste periode van dit jaar subsidie aan twintig initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna 250.000 euro in de leefbaarheid van deze regio.

Elektrische deelauto: de Tûk

Eén van deze projecten is de Tûk, een elektrische auto die inwoners van Trynwâlden gezamenlijk kunnen gebruiken. In deze regio is een snel groeiende behoefte naar duurzaam (deel)vervoer. Voor een aantrekkelijk tarief van 35 euro per dag of 20 euro per dagdeel kunnen de inwoners gebruik maken van de elektrische deelauto. Reservering en betaling verloopt via een website of app. De bijdrage vanuit het IMF is 35.000 euro.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het IMF worden aangevraagd (vanaf 23 april tot en met 17 mei en van 16 september tot en met 11 oktober). Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.