Echtpaar Postma Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Oudwoude/Kollum

Het echtpaar Postma-te Nijenhuis uit Oudwoude werd zaterdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Bearn Bilker in het gemeentehuis te Kollum.

Reinder Postma was van 1985 tot 1991 verbonden aan het Fries literair tijdschrift ‘Absint’. Hij was eindredacteur en verantwoordelijk voor de opmaak. Sinds 1989 is Postma historisch onderzoeker. Hij doet onderzoek naar onopgeloste gebeurtenissen en individuele levensgeschiedenissen tijden de Tweede Wereldoorlog, met name in de regio Noordoost Fryslân. Hij schreef onder andere ‘De oorlog een gezicht gegeven, Kollumerland’ en ‘De oorlog een gezicht gegeven, Dokkum’. 

Bovendien leverde Postma een bijdrage aan het onderzoek naar de luchtoorlog boven Friesland van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF). Ook leverde hij een bijdrage hierin voor de herdenking van de daarbij gesneuvelde militairen van de Royal Air Force. Hierbij ondersteunde hij de totstandkoming van een monument. Daarnaast ondersteunde Postma mensen bij het nazoeken van hun familiegeschiedenis. In het bijzonder met betrekking tot de opvang van Joodse onderduikers. Tevens ondersteunde hij bij het aanvragen van de Israelische onderscheiding ‘Chassid Umot ha-Olam’ (Rechtvaardige Onder de Volkeren) van het Yad Vashem-instituut in Jeruzalem voor diverse personen. Daarnaast is hij actief op het terrein van regionale en lokale geschiedschrijving en schreef hij diverse publicaties over ‘beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden’ en het buitenhuis ‘Fogelsangh State en de ‘4th earl of Clancarty’ een Engelse edelman die een buitenhuis had in Oudwoude en tevens eigenaar was van Rottumeroog. Van 1991 tot 2002 was Postma vrijwilliger bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Daarnaast was hij redactielid van het verenigingsblad ‘De Sneuper’. Van 1993-2011 was hij secretaris van het heraldische college van de ‘Fryske Rie foar Heraldyk van de Fryske Akademy te Leeuwarden. In de loop der jaren zijn vele tientallen artikelen van Postma gepubliceerd in deze krant. 

Yvonne te Nijenhuis (56) is sinds 1989 actief als auteur en historisch onderzoeker. Zij ondersteunt haar echtgenoot bij zijn historisch onderzoek naar onopgeloste gebeurtenissen en individuele levensgebeurtenissen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij bedacht nieuwe onderwerpen, verzorgde de ordening van de brondocumenten en deed de correctie en redactie van publicaties en artikelen. Zij leverde een bijdrage aan de publicaties ‘De oorlog een gezicht gegeven, Kollumerland’ en ‘De oorlog een gezicht gegeven, Dokkum’. Daarnaast ondersteunde zij het onderzoek naar de luchtoorlog boven Fryslân van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF) en de herdenking van gesneuvelde geallieerde militairen van de Royal Air Force. Daarnaast hielp zij bij het nazoeken van individuele familiegeschiedenissen met betrekking tot de opvang van Joodse onderduikers. Tevens ondersteunde zij de SMAMF bij historische onderzoeken in de regio. Ook droeg zij bij aan elf publicaties op dit gebied.

Van 1996-2000 was zij voorzitter van gymnastiekvereniging ‘Samen Vlug en Sterk te Oudwoude.


Auteur

Redactie