Liturgische kleden voor Mariakerk

Buitenpost

Een achttal dames van de PKN-gemeente van Buitenpost zijn een aantal maandagmiddagen aan het naaien geweest voor de Mariakerk. Ze maakten zg. antependia (kleden met liturgische kleuren bijv. op de kansel) zoals die ook in de Kruiskerk hangen.

 Kerkrentmeester Carla v.d. Kooij en koster Petra Holtrop kwamen naar de Schakel om de prachtige kleden in ontvangst te nemen. Ria Tack, Alie v.d. Wal, Tineke van Dijken, Liesbeth Westra, Lutske Teitsma, Heiltje Conradi, Ada Bruinsma en Wiepie Renkema hebben met plezier het karwei op hun eigen naaimachine uitgevoerd.

 


Auteur

Redactie