Kamerlid Stieneke de Graaf (CU) bezoekt Noordoost Fryslan

De Westereen

Het bezoek stond in het teken van de regionale samenwerking binnen ANNO en de Regiodeal met als thema “Afstemming onderwijs en arbeidsmarkt”.

Vrijdagmiddag werd Stieneke de Graaf door lijsttrekker Gerben Wiersma ontvangen in MFC De Hege Seis in De Westereen. Wiersma prees het initiatief van het kabinet om de economische ontwikkeling van de samenwerkende regio’s te stimuleren. Paulien Schreuder van de Bibliotheek Noord Fryslan presenteerde het Digitaalhuis waar jong en oud zich gratis kan laten bijscholen op gebied van taal en digitaal. Ben Jansen van KennislabNOF vertelde over de “plus” die zij samen met de scholen en bibliotheek in het Digitaalhuis willen realiseren zodat hier ook ICT en ander 21eeuwse vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Vervolgens lieten de kinderen en leerkrachten van de beide basisscholen met een prachtige presentatie zien hoe zij samen met Jos Kok van 3D Kanjers een 3D printer hebben gebouwd en nu rondom de printer 21eeuwse vaardigheden ontwikkelen.

Gezien de versnellende veranderingen op de arbeidsmarkt is het volgens Wiersma belangrijk dat jong en oud vaardigheden ontwikkelen die passen bij de arbeidsmarkt van morgen. De bedoeling is om dit uit te breiden naar alle scholen in de regio NOF. Het bestuur van het Badhûs liet zien hoe de dorpshuisvoorziening in stand wordt gehouden door enthousiaste vrijwilligers. Dat vergt veel maar zij gaan ervoor. De multifunctionaliteit van het gebouw geeft ook voordelen voor de exploitatie van het Badhûs. Ook zorgt het Badhus samen met WIL voor dagbesteding van mensen met een beperking.

Daarna werd de delegatie ontvangen door lijsttrekker Douwe Hooijenga op het CSG Liudger in Burgum. Locatiedirecteur mevr. M. IJedema laat zien hoe de hoge scores van Superschool CSG Liudger worden behaald en gaf een rondleiding op de HAVOtop. In deze school zitten de bovenbouwleerlingen van de havo van CSG Liudger en OSG Singelland. Hier is 10 jaar geleden samen met de gemeente en de beide scholen een unieke samenwerking tot stand gekomen. Hooijenga benadrukt het belang van nieuwe onderwijsvormen en onderwijs zoveel mogelijk dichtbij. Door nieuwe technieken zoals scrummen kunnen betere presentaties worden behaald. Directeur M. IJedema pleitte voor meer ruimte in de cao van de leraren om nieuwe vormen van onderwijs geven mogelijk te maken.

Bij KEI in Buitenpost werd Stieneke ontvangen door lijsttrekker Toos van der Vaart-Kralt en Tom de Boer van het KEI. Er werd kennis gemaakt met de Kennismakelaars. Zij vertelden hoe zij verbinding leggen tussen onderwijs en ondernemers. Uit een presentatie blijkt dat er al veel in gang is gezet om het doel van de Regiodeal, 400 miljoen verhoging gezamenlijk regionaal inkomen, te realiseren. Samen met diverse partners worden programma’s voor ondernemers en studenten in gang gezet. Volgens Tom de Boer gaat dat niet zomaar en gaan de kosten voor de baten. Minister Carola Schouten (CU) heeft inmiddels regio Zeeland 35 miljoen toegezegd. De aanvraag van NOF gaat binnenkort de deur uit. Stieneke de Graaf was onder de indruk van alle ontwikkelingen en hoge mate van samenwerking in de regio. Ze heeft goed geluisterd en begrijpt als Groninger de uitdagingen van een krimpregio. Ze neemt alles wat ze gehoord en gezien heeft mee naar Den Haag.


Auteur

Redactie